Om erbjudandet

Erbjudande 9 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 54 Mkr
Teckningskurs 16 SEK
Sista teckningsdag 2017-06-12
Antal flaggor 7 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0.6 Mkr (6.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag ESEN eSports
VD Joakim Stenberg
Styrelseordförande Christer Körnbäck
Omsättning -
Antal anställda 11
Börsvärde efter notering 54 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 3.35 miljoner
Hemsida esenesports.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Joakim Stenberg 9.6 Mkr 17.9%
Körnbäck 9.6 Mkr 17.9%
Jan Lundemo 6.4 Mkr 12%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.