Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 71%
Börsvärde efter notering 65 Mkr
Teckningskurs 6.4 SEK (1 TO per 2 aktier)
Sista teckningsdag 2021-03-22
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 14 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 3.5 Mkr (17.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor Eminova
Övriga rådgivare Eversheds Sutherland Advokatbyrå

Bolagsfakta vid notering

Bolag Euroafrica Digital Ventures
VD Phillip Ebbersten
Styrelseordförande Peter Hjorth
Omsättning 22 Mkr
Antal anställda 15
Börsvärde efter notering 65 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.26 miljoner aktier (42.2%)
Antal aktier efter notering 10.11 miljoner
Hemsida www.euroafricadigitalventures.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Peter Persson via bolag 13 Mkr 20.1%
Emelie Smidt via bolag 7 Mkr 10.8%
Frontier Digital Venture PTE 4.7 Mkr 7.3%
Fredrik Holmström via bolag 4.2 Mkr 6.6%
John Fällström 2 Mkr 3.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Tass 2 Mkr 10%
John Fällström 2 Mkr 10%
Petra Sas 2 Mkr 10%
Jinderman Invest 1 Mkr 5%
Alexander Schoeneck 1 Mkr 5%
Med flera
Totalt åtagande: 14.2 Mkr 71%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.