Om erbjudandet

Erbjudande 70 Mkr (75% nyemission)
Säkrad andel (%) 64%
Börsvärde efter notering 410 Mkr
Teckningskurs 35 SEK
Sista teckningsdag 2020-09-08
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 45 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 5 Mkr (7.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Erik Penser Bank
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Delphi

Bolagsfakta vid notering

Bolag Exsitec
VD Johan Kallblad
Styrelseordförande Peter Viberg
Omsättning 295 Mkr
Antal anställda 240
Börsvärde efter notering 410 Mkr
Nyckelpersoners ägande 10.21 miljoner aktier (87.2%)
Antal aktier efter notering 11.71 miljoner
Hemsida www.exsitec.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Klas Hillström via bolag 175 Mkr 42.7%
Peter Viberg via bolag 112 Mkr 27.3%
Johan Kallblad via bolag 45.5 Mkr 11.1%
Creades 25 Mkr 6.1%
Cliens Småbolag 15.1 Mkr 3.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Creades 25 Mkr 35.8%
Cliens Småbolag 15.1 Mkr 21.5%
Syringa Capital 5 Mkr 7.2%
Totalt åtagande: 45.1 Mkr 64.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.