Om erbjudandet

Erbjudande 21 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 68%
Börsvärde efter notering 83 Mkr
Teckningskurs 30 SEK (4 TO per 5 aktier)
Sista teckningsdag 2021-03-12
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 14 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2 Mkr (9.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare QAP Legal Advisors

Bolagsfakta vid notering

Bolag Fantasma Games
VD Björn Kjellsson
Styrelseordförande Björn W Ericsson
Omsättning 5 Mkr
Antal anställda 15
Börsvärde efter notering 83 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.02 miljoner aktier (36.9%)
Antal aktier efter notering 2.76 miljoner
Hemsida www.fantasmagames.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Fredrik Johansson 14.4 Mkr 17.4%
Karl Lindstedt 6.6 Mkr 8%
Christina Andersson 6.1 Mkr 7.4%
Martin Fagerlund via bolag 5.5 Mkr 6.6%
Mangold FK 5 Mkr 6.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Mangold FK 5 Mkr 23.8%
Pontus Lindwall 3 Mkr 14.3%
KL Capital 3 Mkr 14.3%
Christian Rasmussen 2 Mkr 9.5%
Fredrik Johansson 0.5 Mkr 2.1%
Med flera
Totalt åtagande: 14.4 Mkr 68.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.