Om erbjudandet

Erbjudande 450 Mkr (44% nyemission)
Säkrad andel (%) 39%
Börsvärde efter notering 2180 Mkr
Teckningskurs 150 SEK
Sista teckningsdag 2017-10-25
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 175 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 14 Mkr (3.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Gernandt & Danielsson, Goltsblat Berwin

Bolagsfakta vid notering

Bolag Ferronordic
VD Lars Corneliusson
Styrelseordförande Staffan Jufors
Omsättning 2279 Mkr
Antal anställda 819
Börsvärde efter notering 2180 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 14.53 miljoner
Hemsida ferronordic.ru/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Skandinavkonsult 339.1 Mkr 15.6%
Mellby Gård 182.4 Mkr 8.4%
Erik Eberhardson 162.3 Mkr 7.5%
Lars Corneliusson 140.4 Mkr 6.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
LMK Ingen uppgift Ingen uppgift
Martin Gren Ingen uppgift Ingen uppgift
Vätterleden Ingen uppgift Ingen uppgift
GLG Partners Ingen uppgift Ingen uppgift
Totalt åtagande: 175 Mkr 38.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.