Om erbjudandet

Erbjudande 40 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 29%
Börsvärde efter notering 190 Mkr
Teckningskurs 30 SEK
Sista teckningsdag 2017-12-05
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 12 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 3.2 Mkr (8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Avanza Bank
Certified Adviser/Mentor Avanza Bank
Övriga rådgivare Morris

Bolagsfakta vid notering

Bolag Flexqube
VD Anders Fogelberg
Styrelseordförande Ulf Ivarsson
Omsättning 27 Mkr
Antal anställda 11
Börsvärde efter notering 190 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.76 miljoner aktier (75.2%)
Antal aktier efter notering 6.33 miljoner
Hemsida www.flexqube.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Christian Thiel 57.9 Mkr 30.5%
Per Augustsson 43.8 Mkr 23%
Anders Fogelberg 37.5 Mkr 19.7%
Didner Gerge 18.6 Mkr 9.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Didner Gerge 9.7 Mkr 24.2%
Christian Thiel 0 Mkr 0.1%
Per Augustsson 0 Mkr 0.1%
Anders Fogelberg 0 Mkr 0.1%
Ulf Ivarsson Ingen uppgift 0%
Totalt åtagande: 11.6 Mkr 28.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.