Om erbjudandet

Erbjudande 728 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 63%
Börsvärde efter notering 2120 Mkr
Teckningskurs 42 SEK (40 - 44)
Sista teckningsdag 2020-11-17
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 457 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 38 Mkr (5.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare SEB
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Vinge, Hammarskiöld, Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Fortinova
VD Anders Johansson
Styrelseordförande Ole Salsten
Omsättning 135 Mkr
Antal anställda 22
Börsvärde efter notering 2120 Mkr
Nyckelpersoners ägande 6.58 miljoner aktier (13%)
Antal aktier efter notering 50.47 miljoner
Hemsida www.fortinova.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
ICA-Handlarnas Förbund 315 Mkr 14.9%
Balder 210 Mkr 9.9%
A2F Fastigheter 190.5 Mkr 9%
Kastellporten 108.7 Mkr 5.1%
SEB Fonder 95.8 Mkr 4.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Balder 210 Mkr 28.9%
SEB Fonder 95.8 Mkr 13.2%
ICA Handlarnas Förbund 84 Mkr 11.5%
Kastellporten 42 Mkr 5.8%
Andra AP-fonden 25 Mkr 3.4%
Totalt åtagande: 457 Mkr 62.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.