Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 50%
Börsvärde efter notering 50 Mkr
Teckningskurs 20 SEK
Sista teckningsdag 2017-10-03
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 10 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2 Mkr (10.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Jansson & Norin

Bolagsfakta vid notering

Bolag Fram
VD Max Bergman
Styrelseordförande Christopher Beselin
Omsättning 9 Mkr
Antal anställda 66
Börsvärde efter notering 50 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 2.5 miljoner
Hemsida wearefram.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Norsel 19.6 Mkr 39.2%
Va Duy Anh 2.3 Mkr 4.7%
Mangold FK 2 Mkr 4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Mangold FK 2 Mkr 10.3%
Per Vasilis 1.5 Mkr 7.7%
Gerhard Dal 0.5 Mkr 2.6%
GoMobile 0.5 Mkr 2.6%
Med flera
Totalt åtagande: 9.8 Mkr 50%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.