Om erbjudandet

Erbjudande 13 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 48%
Börsvärde efter notering 43 Mkr
Teckningskurs 3.5 SEK
Sista teckningsdag 2017-04-06
Antal flaggor 8 stycken
Teckningsåtagande 6 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.1 Mkr (8.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Aqurat

Bolagsfakta vid notering

Bolag Freedesk
VD Stefan Westergård
Styrelseordförande Cecilia Hollerup
Omsättning -
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 43 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 12.27 miljoner
Hemsida www.thefreedesk.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Stefan Westergård 12 Mkr 28%
Mödala Gruppen 2.6 Mkr 6.1%
Cecilia Hollerup 1.5 Mkr 3.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sedermera-kunder 4.6 Mkr 36.4%
M.Ahlin 0.6 Mkr 4.4%
Med flera
Totalt åtagande: 6 Mkr 47.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.