Om erbjudandet

Erbjudande 22 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 873 Mkr
Teckningskurs 22 SEK
Sista teckningsdag 2017-10-11
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.5 Mkr (11.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Redeye
Certified Adviser/Mentor Redeye
Övriga rådgivare Aktieinvest, Wistrand

Bolagsfakta vid notering

Bolag Global Gaming
VD Stefan Olsson
Styrelseordförande Peter Eidensjö
Omsättning 206 Mkr
Antal anställda 36
Börsvärde efter notering 873 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 39.68 miljoner
Hemsida globalgaming.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Clearstream 156.6 Mkr 17.9%
Ahti Tiainen 91.3 Mkr 10.5%
Jens Sjögren 39.6 Mkr 4.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.