Om erbjudandet

Erbjudande 109 Mkr (85% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 293 Mkr
Teckningskurs 18.6 SEK
Sista teckningsdag 2021-06-28
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 87 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 10 Mkr (9.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Västra Hamnen
Certified Adviser/Mentor Västra Hamnen
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Lindahl, Aqurat

Bolagsfakta vid notering

Bolag Godsinlösen
VD Christian Jansson
Styrelseordförande Kenneth Andrén
Omsättning 195 Mkr
Antal anställda 90
Börsvärde efter notering 293 Mkr
Nyckelpersoners ägande 5.98 miljoner aktier (38%)
Antal aktier efter notering 15.75 miljoner
Hemsida www.giabnordic.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Christian Jansson via il Porto Group 48.2 Mkr 16.4%
Patrik Zalewski via bolag 31.1 Mkr 10.6%
Rotorbulk 25 Mkr 8.5%
The Store International 20 Mkr 6.8%
Torehall Strategic Management 15.4 Mkr 5.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Jens Thulin via bolag 6 Mkr 5.5%
Patrik Zalewski via bolag 5 Mkr 4.6%
Henrik Fors-Ellnér 5 Mkr 4.6%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Midroc Invest 10 Mkr 9.2%
Proethos fond 10 Mkr 9.2%
Jimmy Jönsson 10 Mkr 9.2%
Henrenco Holding 10 Mkr 9.2%
Joel Malmborg 7 Mkr 6.4%
Med flera
Totalt åtagande: 87 Mkr 79.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.