Om erbjudandet

Erbjudande 23 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 67 Mkr
Teckningskurs 6.4 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2020-09-21
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 18 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.1 Mkr (9.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor Eminova
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Eversheds Sutherland Advokatbyrå

Bolagsfakta vid notering

Bolag GPX Medical
VD Hanna Sjöström
Styrelseordförande Märta Lewander Xu
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda 3
Börsvärde efter notering 67 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.65 miljoner aktier (6.1%)
Antal aktier efter notering 10.52 miljoner
Hemsida gpxmedical.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Norsk Elektro Optikk 23.3 Mkr 34.6%
Fårö Capital 4.4 Mkr 6.6%
Emanuel Eriksson 1.9 Mkr 2.8%
Hanna Sjöström 1.6 Mkr 2.3%
Märta Lewander Xu 1.4 Mkr 2.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Norsk Elektro Optikk 2 Mkr 8.9%
Magnus Kenneby 2 Mkr 8.9%
Pär Josefsson 2 Mkr 8.9%
Alexander Schoeneck 1.3 Mkr 5.6%
Fårö Capital 1 Mkr 4.4%
Med flera
Totalt åtagande: 18 Mkr 80%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.