Om erbjudandet

Erbjudande 375 Mkr (20% nyemission)
Säkrad andel (%) 55%
Börsvärde efter notering 745 Mkr
Teckningskurs 21 SEK
Sista teckningsdag 2018-03-21
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 205 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 16 Mkr (4.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Pareto
Certified Adviser/Mentor Pareto
Övriga rådgivare Avanza Bank, Setterwalls, Baker & McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag Green Landscaping
VD Johan Nordström
Styrelseordförande Per Sjöstrand
Omsättning 997 Mkr
Antal anställda 589
Börsvärde efter notering 745 Mkr
Nyckelpersoners ägande 5.72 miljoner aktier (16.1%)
Antal aktier efter notering 35.5 miljoner
Hemsida www.greenlandscaping.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
FSN Capital 195 Mkr 26.2%
Johan Nordström 71.2 Mkr 9.6%
Per Sjöstrand 31.9 Mkr 4.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
FSN Capital 299.9 Mkr 80%
Knut Engqvist 16 Mkr 4.3%
Eblon 5.5 Mkr 1.5%
Peter Hedlin 4.4 Mkr 1.2%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Johan Nordström 15 Mkr 4%
Carl-Fredrik Meijer 0.8 Mkr 0.2%
Med flera
Totalt åtagande: 205 Mkr 54.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.