Om erbjudandet

Erbjudande 28 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 53%
Börsvärde efter notering 63 Mkr
Teckningskurs 6 SEK
Sista teckningsdag 2017-02-03
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 15 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 3.3 Mkr (11.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Corpura
Certified Adviser/Mentor Corpura
Övriga rådgivare Aktieinvest, Fredersen Advokat

Bolagsfakta vid notering

Bolag Hemcheck
VD Annelie Brolinson
Styrelseordförande Fredrik Sjövall
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda 3
Börsvärde efter notering 63 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 10.53 miljoner
Hemsida hemcheck.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Stockholm Karlstad Invest 7.5 Mkr 11.9%
Almi 6.1 Mkr 9.7%
LMK 3.2 Mkr 5.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Almi 1 Mkr 3.6%
LMK 3.2 Mkr 11.5%
Per Nilsson 0.6 Mkr 2.1%
Per Vasilis 1 Mkr 3.6%
Med flera
Totalt åtagande: 15 Mkr 53.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.