Om erbjudandet

Erbjudande 13 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 37%
Börsvärde efter notering 42 Mkr
Teckningskurs 4.1 SEK
Sista teckningsdag 2018-10-16
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 5 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.3 Mkr (10% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Hoodin
VD Marcus Emne
Styrelseordförande Peter Wendel
Omsättning 1 Mkr
Antal anställda 10
Börsvärde efter notering 42 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.78 miljoner aktier (36.6%)
Antal aktier efter notering 10.33 miljoner
Hemsida www.hoodin.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Marcus Emne 7.1 Mkr 16.9%
Peter Wendel (via bolag) 6.7 Mkr 15.7%
Jakob Jensen Pruhz 3.8 Mkr 9%
Alexander Wietz 3.2 Mkr 7.4%
Jan Halling (via bolag) 1.4 Mkr 3.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Peter Wendel (via bolag) 2.1 Mkr 16.9%
Lennart Bergström 0.3 Mkr 2%
Peter Nilsson 0.1 Mkr 0.7%
Christian Månsson 0.1 Mkr 0.7%
Jimmie Landermann 0.1 Mkr 0.6%
Med flera
Totalt åtagande: 4.6 Mkr 37.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.