Om erbjudandet

Erbjudande 40 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 62%
Börsvärde efter notering 260 Mkr
Teckningskurs 38.5 SEK
Sista teckningsdag 2018-03-23
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 25 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4.2 Mkr (10.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Erik Penser Bank
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Hamilton

Bolagsfakta vid notering

Bolag Iconovo
VD Orest Lastow
Styrelseordförande Mats Johansson
Omsättning 20 Mkr
Antal anställda 11
Börsvärde efter notering 260 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.92 miljoner aktier (43.2%)
Antal aktier efter notering 6.77 miljoner
Hemsida iconovo.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Mats Johansson 35.2 Mkr 13.5%
Orest Lastow 32.6 Mkr 12.5%
Alto Invest 28.9 Mkr 11.1%
Mårten Rittfeldt 19.7 Mkr 7.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Alto Invest 15 Mkr 37.2%
Nordic Cross 5 Mkr 12.4%
Penser-kunder 5 Mkr 12.4%
Totalt åtagande: 25 Mkr 61.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.