Om erbjudandet

Erbjudande 18 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 51%
Börsvärde efter notering 166 Mkr
Teckningskurs 11 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2020-12-11
Antal flaggor 7 stycken
Teckningsåtagande 9 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.9 Mkr (10.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Göteborg Corp.
Certified Adviser/Mentor Göteborg Corp.
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Imsys
VD Magnus Stuart
Styrelseordförande Anna Petre
Omsättning 1 Mkr
Antal anställda 10
Börsvärde efter notering 166 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.8 miljoner aktier (18.5%)
Antal aktier efter notering 15.11 miljoner
Hemsida www.imsystech.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Stefan Blixt 13.2 Mkr 7.9%
Wuxi Institute of Fudan University 13.1 Mkr 7.9%
Stefan Mårtensson 10.5 Mkr 6.3%
Roger Sundman 9.8 Mkr 5.9%
Anders Gradén 9.8 Mkr 5.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Dividend Sweden 1.5 Mkr 8.5%
Ej namngivna parter 7.5 Mkr 42.6%
Totalt åtagande: 9 Mkr 51.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.