Om erbjudandet

Erbjudande 30 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 41%
Börsvärde efter notering 99 Mkr
Teckningskurs 18 SEK
Sista teckningsdag 2017-10-20
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 12 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4 Mkr (13.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Remium
Certified Adviser/Mentor Remium
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Aktieinvest, Delphi

Bolagsfakta vid notering

Bolag Indentive
VD Lars-Thomas Rasmussen
Styrelseordförande Mikael Hult
Omsättning 15 Mkr
Antal anställda 31
Börsvärde efter notering 99 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 5.51 miljoner
Hemsida indentive.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Mattias Andersson 8.6 Mkr 8.7%
Anders Brink 7.7 Mkr 7.8%
Carl-Johan Gerhardsson 7.6 Mkr 7.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Aggregate Media Fund 4.5 Mkr 15%
Med flera
Totalt åtagande: 12.3 Mkr 41%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.