Om erbjudandet

Erbjudande 968 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 57%
Börsvärde efter notering 2547 Mkr
Teckningskurs 55 SEK (50 - 55)
Sista teckningsdag 2017-05-09
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 550 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 40 Mkr (4.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare SEB
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Carnegie, Nordnet Bank, Setterwalls, White & Case

Bolagsfakta vid notering

Bolag Instalco
VD Per Sjöstrand
Styrelseordförande Olof Ehrlén
Omsättning 2407 Mkr
Antal anställda 1240
Börsvärde efter notering 2547 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 46.31 miljoner
Hemsida instalco.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
FSN Capital 869.5 Mkr 34.1%
Per Sjöstrand 207.7 Mkr 8.2%
Swedbank Robur 125 Mkr 4.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
FSN Capital 869.5 Mkr 89.8%
C B Holding 34.9 Mkr 3.6%
R5 Capital 3.1 Mkr 0.3%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur 125 Mkr 12.9%
Handelsbanken Fonder 125 Mkr 12.9%
RAM 100 Mkr 10.3%
Carnegie 75 Mkr 7.8%
Pareto 75 Mkr 7.8%
Med flera
Totalt åtagande: 550 Mkr 56.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.