Om erbjudandet

Erbjudande 15 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 67%
Börsvärde efter notering 140 Mkr
Teckningskurs 7.2 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2021-06-11
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 10 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2 Mkr (13.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor Eminova
Övriga rådgivare Eversheds Sutherland Advokatbyrå

Bolagsfakta vid notering

Bolag Intellego Technologies
VD Claes Lindahl
Styrelseordförande Björn Wetterling
Omsättning 8 Mkr
Antal anställda 7
Börsvärde efter notering 140 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.6 miljoner aktier (23.7%)
Antal aktier efter notering 19.4 miljoner
Hemsida intellego-technologies.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Claes Lindahl via CIL Holding 12.2 Mkr 8.7%
Henrik Börjesson via Torsion Invest 11.9 Mkr 8.5%
John Fällström 11.1 Mkr 7.9%
Jens Olsson 1 Mkr 0.7%
Sabouri Gruppen 1 Mkr 0.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Jens Olsson 1 Mkr 6.7%
Sabouri Gruppen 1 Mkr 6.7%
Tass 1 Mkr 6.7%
Rune Löderup 0.5 Mkr 3.3%
Per-Ola Rosenqvist privat och via Ironblock 0.6 Mkr 4%
Med flera
Totalt åtagande: 10 Mkr 66.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.