Om erbjudandet

Erbjudande 22 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 73%
Börsvärde efter notering 57 Mkr
Teckningskurs 9 SEK
Sista teckningsdag 2020-04-28
Antal flaggor 6 stycken
Teckningsåtagande 16 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 3.2 Mkr (14.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor Eminova
Övriga rådgivare Eversheds Sutherland Advokatbyrå

Bolagsfakta vid notering

Bolag Invajo Technologies
VD Fredrik Berglund
Styrelseordförande Erik Wikström
Omsättning 5 Mkr
Antal anställda 11
Börsvärde efter notering 57 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.92 miljoner aktier (14.4%)
Antal aktier efter notering 6.35 miljoner
Hemsida sv-se.invajo.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Felix Granander 15.7 Mkr 27.5%
Fredrik Berglund 9.8 Mkr 17.1%
Kallskär AB (Harald Mix)  4.5 Mkr 7.8%
Petra Sas 2.4 Mkr 4.1%
Formue Nord 2 Mkr 3.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Petra Sas 2.4 Mkr 10.7%
Formue Nord 2 Mkr 9.1%
Felix Granander 1.5 Mkr 6.8%
Fredrik Berglund 1.5 Mkr 6.8%
Philip Löchen 1 Mkr 4.6%
Med flera
Totalt åtagande: 16 Mkr 72.6%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.