Om erbjudandet

Erbjudande 235 Mkr (92% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 533 Mkr
Teckningskurs 45 SEK
Sista teckningsdag 2018-12-03
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 32 Mkr (13.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare ABG Sundal Collier, Pareto
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare SEB, Baker & McKenzie, Hammarskiöld, Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag JetPak
VD Kenneth Marx
Styrelseordförande John Dueholm
Omsättning 802 Mkr
Antal anställda 202
Börsvärde efter notering 533 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.18 miljoner aktier (1.5%)
Antal aktier efter notering 11.84 miljoner
Hemsida jetpakgroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Polaris 303.8 Mkr 57%
Kommanditselskabet 3.1 Mkr 0.6%
Kenneth Marx 3.1 Mkr 0.6%
Rikard Lidén 0.7 Mkr 0.1%
Peter Hallman 0.6 Mkr 0.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.