Om erbjudandet

Erbjudande 235 Mkr (92% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 533 Mkr
Teckningskurs 45 SEK
Sista teckningsdag 2018-12-03
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 32 Mkr (13.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare ABG Sundal Collier, Pareto
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare SEB, Baker McKenzie, Hammarskiöld, Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag JetPak
VD Kenneth Marx
Styrelseordförande John Dueholm
Omsättning 802 Mkr
Antal anställda 202
Börsvärde efter notering 533 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.18 miljoner aktier (1.5%)
Antal aktier efter notering 11.84 miljoner
Hemsida jetpakgroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Polaris 303.8 Mkr 57%
Kommanditselskabet 3.1 Mkr 0.6%
Kenneth Marx 3.1 Mkr 0.6%
Rikard Lidén 0.7 Mkr 0.1%
Peter Hallman 0.6 Mkr 0.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.