Om erbjudandet

Erbjudande 10 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 72%
Börsvärde efter notering 37 Mkr
Teckningskurs 5.75 SEK
Sista teckningsdag 2018-10-16
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 7 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0.9 Mkr (8.9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Aktieinvest

Bolagsfakta vid notering

Bolag Jetty
VD Dan Sonesson
Styrelseordförande Magnus Uppsäll
Omsättning 1 Mkr
Antal anställda 5
Börsvärde efter notering 37 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.36 miljoner aktier (52.3%)
Antal aktier efter notering 6.43 miljoner
Hemsida jetty.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Magnus Uppsäll 9.7 Mkr 26.3%
Dan Sonesson (via bolag) 4.4 Mkr 11.8%
Lisa Nilsson 4.4 Mkr 11.8%
Swace Digital 3.4 Mkr 9.1%
Name Navigation 1.6 Mkr 4.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swace Digital 2.2 Mkr 22.2%
Patrick Bergström 0.8 Mkr 8%
Name Navigation 0.7 Mkr 6.9%
Mattias Forslin 0.6 Mkr 5.7%
Massimiliano Franzé 0.4 Mkr 3.4%
Med flera
Totalt åtagande: 7.2 Mkr 71.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.