Om erbjudandet

Erbjudande 8 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 66%
Börsvärde efter notering 38 Mkr
Teckningskurs 6 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2021-04-30
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 5 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (12.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Capval Corp.
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Partner FK

Bolagsfakta vid notering

Bolag JS Security
VD Hampus Nyström
Styrelseordförande Christian Kronegård
Omsättning -
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 38 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.57 miljoner aktier (40.5%)
Antal aktier efter notering 6.33 miljoner
Hemsida jssecurity.tech
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Thomas Jansson via bolag 6 Mkr 15.8%
Pierre Grönberg 4.7 Mkr 12.3%
Erik Wåhlin 3.8 Mkr 9.9%
Luca Di Stefano och Per Brilioth via bolag 2.4 Mkr 6.3%
Joakim Nyström via bolag 2.1 Mkr 5.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Oliver Molse 1.5 Mkr 18.8%
Thomas Jansson via bolag 1.2 Mkr 15%
Gerhard Dal 1.2 Mkr 15%
Per Vasilis 0.8 Mkr 10%
Scorpio AB 0.2 Mkr 2.5%
Med flera
Totalt åtagande: 5.3 Mkr 66.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.