IPO-guiden hissar två flaggor inför JS Securitys notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat JS Security inför noteringen på Spotlight och hittat två flaggor.
IPO

Den 12 maj noteras techbolaget JS Security på Spotlight. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat två flaggor.

JS Security
Lista Spotlight
Storleksklass Mikrobolag
Börsvärde efter noteringen 38 Mkr
Sista teckningsdag 2021-04-30
Första handelsdag 2021-05-12

Gällande flaggan ”Framtida kapitalbehov”. Det finns ingen information i memorandumet om bolagets långsiktiga finansieringsbehov. IPO-guiden hissar därför en flagga.

”Rabatterad emission tätt inpå IPO”. I maj 2020 skapades en ny organisationsstruktur. Ett nytt moderbolag övertog det verksamhetsdrivande bolaget och en ny ledning och styrelse tillsattes. Köpeskillingen uppgick till 1,5 Mkr. Det är Afv:s tolkning att det också tillkom nya ägare. När bolaget nu noteras värderas bolaget till 30 Mkr. Vi hissar en flagga.

Det finns ett familjeband mellan styrelseledamot Pontus Wilgodt och informationschef Erik Wåhlin. Vi hissar ingen flagga för ”Täta personkopplingar”,  utan nöjer oss vid att upplysa om detta.

CV med plumpar”. En ledningsperson har suttit som styrelsesuppleant för ett bolag som försattes i konkurs under 2020. Företaget bedrev konsultverksamhet. Vi uppfattar inte konkursen som ”elakartad”. IPO-guiden brukar avstå från att dela ut en flagga i fall som dessa och så gör vi även här.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL JS SECURITYS SIDA PÅ IPO-GUIDEN

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är fredag den 30 april och teckningskursen är 6 kronor.

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
JS Security Teckningstid pågår Spotlight 2021-04-30 2021-05-12
Duearity Teckningstid pågår First North 2021-04-27 2021-05-11 Läs här
Hemnet Group Noterad Nasdaq Stockholm 2021-04-26 2021-04-27 Läs här
Nilar International Teckningstid pågår First North 2021-04-29 2021-04-30
Safello Teckningstid pågår First North 2021-04-30 2021-05-12
Twiik Teckningstid pågår First North 2021-05-06 2021-05-19 Läs här
Modelon Inväntar notering First North 2021-04-23 2021-04-28 Läs här
Tellusgruppen Inväntar notering First North 2021-04-20 2021-04-28 Läs här
Spermosens Inväntar notering Spotlight 2021-04-12 2021-05-05 Läs här
Hemply Balance Inväntar notering NGM SME 2021-04-20 2021-05-06 Läs här