Om erbjudandet

Erbjudande 261 Mkr (77% nyemission)
Säkrad andel (%) 58%
Börsvärde efter notering 1109 Mkr
Teckningskurs 71 SEK
Sista teckningsdag 2019-06-18
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 150 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 33 Mkr (12.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, Swedbank
Certified Adviser/Mentor Avanza Bank
Övriga rådgivare Baker McKenzie, Gernandt & Danielsson, Lindahl, Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag K2A Fastigheter
VD Johan Knaust
Styrelseordförande Johan Thorell
Omsättning 119 Mkr
Antal anställda 126
Börsvärde efter notering 1109 Mkr
Nyckelpersoners ägande 10.75 miljoner aktier (68.8%)
Antal aktier efter notering 15.62 miljoner
Hemsida investerare.k2a.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Johan Knaust 398.8 Mkr 36%
Johan Thorell 114.2 Mkr 10.3%
Johan Ljungberg 114.2 Mkr 10.3%
Claes-Henrik Julander 103 Mkr 9.3%
Länsförsäkringar 100 Mkr 9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Johan Knaust 57.9 Mkr 22.2%
Ludwig Holmberg 3 Mkr 1.2%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Länsförsäkringar 100 Mkr 38.3%
SEB Investment Management 50 Mkr 19.2%
Totalt åtagande: 150 Mkr 57.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.