Om erbjudandet

Erbjudande 261 Mkr (77% nyemission)
Säkrad andel (%) 58%
Börsvärde efter notering 1109 Mkr
Teckningskurs 71 SEK
Sista teckningsdag 2019-06-18
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 150 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 33 Mkr (12.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, Swedbank
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Baker & McKenzie, Gernandt & Danielsson, Lindahl

Bolagsfakta vid notering

Bolag K2A Fastigheter
VD Johan Knaust
Styrelseordförande Johan Thorell
Omsättning 119 Mkr
Antal anställda 126
Börsvärde efter notering 1109 Mkr
Nyckelpersoners ägande 10.75 miljoner aktier (68.8%)
Antal aktier efter notering 15.62 miljoner
Hemsida investerare.k2a.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Johan Knaust 398.8 Mkr 36%
Johan Thorell 114.2 Mkr 10.3%
Johan Ljungberg 114.2 Mkr 10.3%
Claes-Henrik Julander 103 Mkr 9.3%
Länsförsäkringar 100 Mkr 9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Johan Knaust 57.9 Mkr 22.2%
Ludwig Holmberg 3 Mkr 1.2%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Länsförsäkringar 100 Mkr 38.3%
SEB Investment Management 50 Mkr 19.2%
Totalt åtagande: 150 Mkr 57.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.