Om erbjudandet

Erbjudande 25 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 39%
Börsvärde efter notering 75 Mkr
Teckningskurs 14 SEK
Sista teckningsdag 2019-12-10
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 10 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4.6 Mkr (18.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Fóla Private Partners, Eversheds Sutherland Advokatbyrå, Kiely Solicitors

Bolagsfakta vid notering

Bolag Kollect on Demand
VD John O’Connor
Styrelseordförande Johnny Fortune
Omsättning 33 Mkr
Antal anställda 39
Börsvärde efter notering 75 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.86 miljoner aktier (53.2%)
Antal aktier efter notering 5.37 miljoner
Hemsida plc.kollect.ie
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
John O’Connor 28 Mkr 37.3%
Robbie Skuse 6 Mkr 8%
John Hegarty 6 Mkr 8%
Enterprise Ireland 4.3 Mkr 5.8%
Mangold FK 2.9 Mkr 3.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Mangold FK 2.9 Mkr 11.7%
Folá Private Partners 2 Mkr 8.1%
Aggregate Media 1 Mkr 4.1%
Varsity Capital Group 1 Mkr 4.1%
Johan Thorell 0.6 Mkr 2.4%
Med flera
Totalt åtagande: 9.6 Mkr 39%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.