Om erbjudandet

Erbjudande 1332 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 4185 Mkr
Teckningskurs 58.5 NOK (55 - 62)
Sista teckningsdag 2021-06-17
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 15 Mkr (1.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare ABG Sundal Collier, SEB
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare DNB, Pareto, Thommessen, Schjødt

Bolagsfakta vid notering

Bolag Komplett Group
VD Lars Olav Olaussen
Styrelseordförande Nils Kloumann Selte
Omsättning 10383 Mkr
Antal anställda 658
Börsvärde efter notering 4185 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.93 miljoner aktier (2.7%)
Antal aktier efter notering 72.26 miljoner
Hemsida www.komplettgroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Stein Erik Hagen med familj via Canica Invest 2713.5 Mkr 64.8%
Ledamöter, ledning och anställda på Komplett Group 139.1 Mkr 3.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Stein Erik Hagen med familj via Canica Invest 1332.1 Mkr 100%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.