Om erbjudandet

Erbjudande 24 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 67%
Börsvärde efter notering 113 Mkr
Teckningskurs 15 SEK
Sista teckningsdag 2018-02-13
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 16 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.3 Mkr (9.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Westermark

Bolagsfakta vid notering

Bolag Livihop
VD Carl Auer
Styrelseordförande Christian Paulsson
Omsättning 303 Mkr
Antal anställda 400
Börsvärde efter notering 113 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.83 miljoner aktier (64.2%)
Antal aktier efter notering 7.52 miljoner
Hemsida livihop.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
R.Palm 35.9 Mkr 31.8%
C.Auer 35.6 Mkr 31.5%
S.Palm 7.5 Mkr 6.7%
Mangold FK 3.1 Mkr 2.7%
G.Nordin 2.3 Mkr 2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Mangold FK 2 Mkr 8.3%
G.Nordin 1.5 Mkr 6.3%
GoMobile 0.8 Mkr 3.1%
P.Nilsson 0.4 Mkr 1.6%
C.Auer 3 Mkr 12.5%
Med flera
Totalt åtagande: 16 Mkr 66.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.