Om erbjudandet

Erbjudande 500 Mkr (50% nyemission)
Säkrad andel (%) 52%
Börsvärde efter notering 1008 Mkr
Teckningskurs 79.5 SEK
Sista teckningsdag 2021-03-24
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 259 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 24 Mkr (4.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Bryan Garnier & Co, Pareto
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Baker & McKenzie, Roschier

Bolagsfakta vid notering

Bolag LMK Group
VD Walker Kinman
Styrelseordförande Mathias Hedlund
Omsättning 1217 Mkr
Antal anställda 282
Börsvärde efter notering 1008 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.57 miljoner aktier (4.5%)
Antal aktier efter notering 12.68 miljoner
Hemsida lmkgroup.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Herkules Capital 140.5 Mkr 13.9%
PopSpinach AB (grundare Niklas Aronsson) 96.4 Mkr 9.6%
Rocky Beans (grundare Carolina Gebäck) 64.2 Mkr 6.4%
Acton Capital 40.2 Mkr 4%
Creandum 40.2 Mkr 4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Herkules Capital 73.1 Mkr 14.6%
PopSpincach AB (grundare Niklas Aronsson) 50.1 Mkr 10%
Rocky Beans (grundare Carolina Gebäck) 33.4 Mkr 6.7%
Acton GmbH &Co Heureka KG 20.9 Mkr 4.2%
Öviga/andra befintliga ägare 72.4 Mkr 14.5%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Skandia 80 Mkr 16%
Invus 50 Mkr 10%
Nordea 49 Mkr 9.8%
Handelsbanken Fonder 40 Mkr 8%
Argenta Fund 40 Mkr 8%
Totalt åtagande: 259 Mkr 51.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.