Om erbjudandet

Erbjudande 500 Mkr (50% nyemission)
Säkrad andel (%) 52%
Börsvärde efter notering 1008 Mkr
Teckningskurs 79.5 SEK
Sista teckningsdag 2021-03-24
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 259 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 24 Mkr (4.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Bryan Garnier & Co, Pareto
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Baker McKenzie, Roschier

Bolagsfakta vid notering

Bolag LMK Group
VD Walker Kinman
Styrelseordförande Mathias Hedlund
Omsättning 1217 Mkr
Antal anställda 282
Börsvärde efter notering 1008 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.57 miljoner aktier (4.5%)
Antal aktier efter notering 12.68 miljoner
Hemsida lmkgroup.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Herkules Capital 140.5 Mkr 13.9%
PopSpinach AB (grundare Niklas Aronsson) 96.4 Mkr 9.6%
Rocky Beans (grundare Carolina Gebäck) 64.2 Mkr 6.4%
Acton Capital 40.2 Mkr 4%
Creandum 40.2 Mkr 4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Herkules Capital 73.1 Mkr 14.6%
PopSpincach AB (grundare Niklas Aronsson) 50.1 Mkr 10%
Rocky Beans (grundare Carolina Gebäck) 33.4 Mkr 6.7%
Acton GmbH &Co Heureka KG 20.9 Mkr 4.2%
Öviga/andra befintliga ägare 72.4 Mkr 14.5%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Skandia 80 Mkr 16%
Invus 50 Mkr 10%
Nordea 49 Mkr 9.8%
Handelsbanken Fonder 40 Mkr 8%
Argenta Fund 40 Mkr 8%
Totalt åtagande: 259 Mkr 51.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.