Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 10%
Börsvärde efter notering 142 Mkr
Teckningskurs 5 SEK
Sista teckningsdag 2018-05-25
Antal flaggor 9 stycken
Teckningsåtagande 2 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 3.5 Mkr (17.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Göteborg Corp.
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Lumito
VD Stefan Nilsson
Styrelseordförande Masoud Khayyami
Omsättning -
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 142 Mkr
Nyckelpersoners ägande 12.35 miljoner aktier (43.4%)
Antal aktier efter notering 28.48 miljoner
Hemsida www.lumito.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Masoud Khayyami 30.4 Mkr 21.3%
Stefan Andersson-Engels 10.6 Mkr 7.5%
LU Holding 8 Mkr 5.6%
Stefan Nilsson 6.1 Mkr 4.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Stefan Nilsson Ingen uppgift Ingen uppgift
Masoud Khayyami Ingen uppgift Ingen uppgift
Totalt åtagande: 2 Mkr 10%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.