Om erbjudandet

Erbjudande 48 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 96%
Börsvärde efter notering 123 Mkr
Teckningskurs 8.7 SEK
Sista teckningsdag 2017-03-22
Antal flaggor 6 stycken
Teckningsåtagande 5 Mkr
Garantiåtagande 41 Mkr
Emissionskostnad 10 Mkr (19.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare Aqurat, Lindahl

Bolagsfakta vid notering

Bolag Mantex
VD Max Berger
Styrelseordförande Per Grunewald
Omsättning 3 Mkr
Antal anställda 13
Börsvärde efter notering 123 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 14.1 miljoner
Hemsida www.mantex.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Pegroco Invest 36.6 Mkr 29.8%
Henrik Wiman, m.fl. 6.7 Mkr 5.5%
Industrifonden 4.2 Mkr 3.4%
Allba 4.1 Mkr 3.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Pegroco 5 Mkr 10.4%
Totalt åtagande: 5 Mkr 95.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
LMK 4 Mkr 8.3%
Henrik Wiman, m.fl. 4.5 Mkr 9.4%
Oliver Molse, m.fl. 3.3 Mkr 6.9%
Med flera
Totalt åtagande: 41 Mkr 85.4%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.