Om erbjudandet

Erbjudande 413 Mkr (20% nyemission)
Säkrad andel (%) 64%
Börsvärde efter notering 1183 Mkr
Teckningskurs 49 SEK
Sista teckningsdag 2019-06-13
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 265 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 5 Mkr (1.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Pareto
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Setterwalls, Baker & McKenzie

Bolagsfakta vid notering

Bolag Mentice
VD Göran Malmberg
Styrelseordförande Lawrence D. Howell
Omsättning 156 Mkr
Antal anställda 74
Börsvärde efter notering 1183 Mkr
Nyckelpersoners ägande 9.39 miljoner aktier (38.9%)
Antal aktier efter notering 24.15 miljoner
Hemsida www.mentice.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Lawrence D. Howell 405 Mkr 34.2%
Priveq Investment Fund III 120.5 Mkr 10.2%
Bure 120 Mkr 10.1%
Medical Simulation Corp 58.4 Mkr 4.9%
EFG Bank 50.6 Mkr 4.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Priveq Investment Fund III 238.7 Mkr 57.8%
EFG Bank Geneva 34.1 Mkr 8.2%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Bure 120 Mkr 29.1%
Joh Berenberg, Gossler & Co 45 Mkr 10.9%
Fjärde AP-Fonden 45 Mkr 10.9%
Handelsbanken Fonder 30 Mkr 7.3%
TIN Fonder 25 Mkr 6.1%
Totalt åtagande: 265 Mkr 64.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.