Om erbjudandet

Erbjudande 413 Mkr (20% nyemission)
Säkrad andel (%) 64%
Börsvärde efter notering 1183 Mkr
Teckningskurs 49 SEK
Sista teckningsdag 2019-06-13
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 265 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 5 Mkr (1.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Pareto
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Setterwalls, Baker McKenzie, Avanza Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag Mentice
VD Göran Malmberg
Styrelseordförande Lawrence D. Howell
Omsättning 156 Mkr
Antal anställda 74
Börsvärde efter notering 1183 Mkr
Nyckelpersoners ägande 9.39 miljoner aktier (38.9%)
Antal aktier efter notering 24.15 miljoner
Hemsida www.mentice.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Lawrence D. Howell 405 Mkr 34.2%
Priveq Investment Fund III 120.5 Mkr 10.2%
Bure 120 Mkr 10.1%
Medical Simulation Corp 58.4 Mkr 4.9%
EFG Bank 50.6 Mkr 4.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Priveq Investment Fund III 238.7 Mkr 57.8%
EFG Bank Geneva 34.1 Mkr 8.2%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Bure 120 Mkr 29.1%
Joh Berenberg, Gossler & Co 45 Mkr 10.9%
Fjärde AP-Fonden 45 Mkr 10.9%
Handelsbanken Fonder 30 Mkr 7.3%
TIN Fonder 25 Mkr 6.1%
Totalt åtagande: 265 Mkr 64.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.