Om erbjudandet

Erbjudande 26 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 39%
Börsvärde efter notering 301 Mkr
Teckningskurs 176.5 SEK
Sista teckningsdag 2019-11-21
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 10 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.2 Mkr (8.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Redeye
Certified Adviser/Mentor Eminova
Övriga rådgivare Nordnet Bank

Bolagsfakta vid notering

Bolag MOBA Network
VD Björn Mannerqvist
Styrelseordförande Henrik Henriksson
Omsättning 23 Mkr
Antal anställda 17
Börsvärde efter notering 301 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.25 miljoner aktier (14.9%)
Antal aktier efter notering 1.7 miljoner
Hemsida wearemoba.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
New Equity Venture 85.8 Mkr 28.5%
Henrik Kvick 67.4 Mkr 22.4%
Thomas Jansson 38.5 Mkr 12.8%
Jonas Bertilsson 27.8 Mkr 9.2%
CloverHill Holdings Ltd 27.7 Mkr 9.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
TIN Fonder 10 Mkr 39.1%
Totalt åtagande: 10 Mkr 39.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.