Om erbjudandet

Erbjudande 7 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 50%
Börsvärde efter notering 40 Mkr
Teckningskurs 7.3 SEK
Sista teckningsdag 2017-04-27
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 3 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0.7 Mkr (10.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Aktieinvest

Bolagsfakta vid notering

Bolag Mobiplus
VD Fredrik Alsgren
Styrelseordförande Calle Mörck
Omsättning 23 Mkr
Antal anställda 17
Börsvärde efter notering 40 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 5.44 miljoner
Hemsida www.mobiplus.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Havslyckan 29.2 Mkr 73.6%
WB Invest 3 Mkr 7.7%
Janek Skoglund 1 Mkr 2.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Janek Skoglund 1 Mkr 15.6%
R.Larsson 0.5 Mkr 7.6%
Fyrstad Företagsfin. 0.1 Mkr 1.7%
Gerhard Dal 0.1 Mkr 1.6%
Med flera
Totalt åtagande: 3.3 Mkr 50.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.