Om erbjudandet

Erbjudande 22 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 72 Mkr
Teckningskurs 13.4 SEK (2 TO per 3 aktier)
Sista teckningsdag 2021-12-13
Antal flaggor 2 stycken
Teckningsåtagande 18 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.7 Mkr (12% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Schjødt

Bolagsfakta vid notering

Bolag MTI Investment
VD Pontus Engström
Styrelseordförande Trond Randøy
Omsättning 11 Mkr
Antal anställda 3
Börsvärde efter notering 72 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.22 miljoner aktier (22.6%)
Antal aktier efter notering 5.38 miljoner
Hemsida www.mti-investment.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum Tilläggsdokument

Storägare

Ägare Innehav Andel
Trond Randøy (Styrelseordförande) via Sørlandsforskning 11.8 Mkr 16.4%
Stiftelsen H&M Foundation 6.8 Mkr 9.5%
ADB Invest 3.2 Mkr 4.5%
Pontus Engström (VD) 3.1 Mkr 4.3%
Handelsbanken Fonder 2.5 Mkr 3.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Handelsbanken Fonder 2.5 Mkr 11.3%
Mangold FK 1.6 Mkr 7.4%
Jussi Ax 1.6 Mkr 7.3%
Wilhelm Risberg 1.6 Mkr 7.3%
Stiftelsen H&M Foundation 0.4 Mkr 1.8%
Med flera
Totalt åtagande: 17.7 Mkr 80.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.