Om erbjudandet

Erbjudande 50 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 254 Mkr
Teckningskurs 13 SEK
Sista teckningsdag 2022-01-25
Antal flaggor 1 stycken
Teckningsåtagande 40 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 4.6 Mkr (9.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Västra Hamnen
Certified Adviser/Mentor Västra Hamnen
Övriga rådgivare Lindahl, Aqurat

Bolagsfakta vid notering

Bolag Newbury Pharmaceuticals
VD Lars Minor
Styrelseordförande Karl Karlsson
Omsättning 3 Mkr
Antal anställda 3
Börsvärde efter notering 254 Mkr
Nyckelpersoners ägande 10.1 miljoner aktier (51.7%)
Antal aktier efter notering 19.52 miljoner
Hemsida www.newburypharma.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Karl Karlsson (styrelseordförande), privat och via Alsakali Equity 130.2 Mkr 51.3%
AZTIQ via Sumar Pharma 42.8 Mkr 16.9%
ES Aktiehandel (via teckningsåtagande) 5 Mkr 2%
Urus (via teckningsåtagande) 5 Mkr 2%
Polynom Investment 3 Mkr 1.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
AZTIQ via Sumar Pharma 10.3 Mkr 20.6%
ES Aktiehandel 5 Mkr 10%
Urus 5 Mkr 10%
Karl Karlsson (styrelseordförande), privat och via Alsakali Equity 3.4 Mkr 6.8%
Polynom Investment 3 Mkr 6%
Med flera
Totalt åtagande: 40 Mkr 80%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.