Om erbjudandet

Erbjudande 8 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 43 Mkr
Teckningskurs 25 SEK
Sista teckningsdag 2017-06-05
Antal flaggor 8 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 8 Mkr
Emissionskostnad 1.8 Mkr (22.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Capensor
Certified Adviser/Mentor Aqurat
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag News55
VD Fredrik Lundberg
Styrelseordförande Tobias Fagerlund
Omsättning 7 Mkr
Antal anställda 16
Börsvärde efter notering 43 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 1.73 miljoner
Hemsida www.news55.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Bryngan Invest 5.5 Mkr 12.7%
Artie 5.4 Mkr 12.5%
C. Sahlin Marknadsföring 3.7 Mkr 8.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 100%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Dividend 2.5 Mkr 31.3%
Capensor 2 Mkr 25%
BGL Management 1 Mkr 12.5%
Jörns Bullmarknad 0.6 Mkr 7.5%
Med flera
Totalt åtagande: 8 Mkr 100%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.