Om erbjudandet

Erbjudande 24 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 80%
Börsvärde efter notering 49 Mkr
Teckningskurs 6.3 SEK
Sista teckningsdag 2016-12-16
Antal flaggor 12 stycken
Teckningsåtagande 2 Mkr
Garantiåtagande 17 Mkr
Emissionskostnad 5 Mkr (20.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Nexar Group
VD Mats Johansson
Styrelseordförande Mats Jakobsson
Omsättning -
Antal anställda 7
Börsvärde efter notering 49 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.27 miljoner aktier (16.3%)
Antal aktier efter notering 7.78 miljoner
Hemsida nexargroup.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Mikael Karlsson 3.8 Mkr 7.8%
JPJ Invest 3.6 Mkr 7.3%
Mats Jakobsson 2.1 Mkr 4.3%
Niclas Löwgren 0.6 Mkr 1.2%
G&W FK 0.6 Mkr 1.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
"Befintliga ägare" 2.4 Mkr 10%
Totalt åtagande: 2.4 Mkr 10%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Ej angivna 16.9 Mkr 70.4%
Totalt åtagande: 16.9 Mkr 70.4%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.