Om erbjudandet

Erbjudande 445 Mkr (45% nyemission)
Säkrad andel (%) 65%
Börsvärde efter notering 1008 Mkr
Teckningskurs 52 SEK
Sista teckningsdag 2021-02-07
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 291 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 17 Mkr (3.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Nordea, Wigge & Partners

Bolagsfakta vid notering

Bolag Nimbus Group
VD Jan-Erik Lindström
Styrelseordförande Mats Engblom
Omsättning 930 Mkr
Antal anställda 299
Börsvärde efter notering 1008 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.15 miljoner aktier (5.9%)
Antal aktier efter notering 19.38 miljoner
Hemsida nimbusgroup.se/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
R12 Kapital 399.2 Mkr 39.6%
Fort Cambridge Investments 67.1 Mkr 6.7%
Jan-Erik Lindström 20.8 Mkr 2.1%
Joacim Gustavsson 6.3 Mkr 0.6%
Mats Jacobsson 6.5 Mkr 0.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
R12 Kapital 188.2 Mkr 42.3%
Fort Cambridge Investments 33.1 Mkr 7.4%
Jan-Erik Lindström 9.4 Mkr 2.1%
Joacim Gustavsson 4.1 Mkr 0.9%
Mats Jacobsson 3.9 Mkr 0.9%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
RoosGruppen 101 Mkr 22.7%
ODIN Fonder 50 Mkr 11.2%
Lazard Asset Management 40 Mkr 9%
Handelsbanken Fonder 40 Mkr 9%
LMK Venture Partners 30 Mkr 6.7%
Med flera
Totalt åtagande: 291 Mkr 65.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.