Om erbjudandet

Erbjudande 70 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 471 Mkr
Teckningskurs 13.75 SEK
Sista teckningsdag 2020-01-30
Antal flaggor 11 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 70 Mkr
Emissionskostnad 11 Mkr (16% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Ingen rådgivare
Certified Adviser/Mentor FNCA
Övriga rådgivare Hagberg & Aneborn FK, Törngren Magnell, Selmer

Bolagsfakta vid notering

Bolag Nord Insuretech Group
VD Børge Leknes
Styrelseordförande Ole Morten Settevik
Omsättning 121 Mkr
Antal anställda Ingen uppgift
Börsvärde efter notering 471 Mkr
Nyckelpersoners ägande 14.14 miljoner aktier (41.3%)
Antal aktier efter notering 34.26 miljoner
Hemsida hudya.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Ivar Williksen 46 Mkr 9.8%
Børge Leknes 38.7 Mkr 8.2%
Pål Lauvrak 34.6 Mkr 7.3%
Morten Kvarn 34.4 Mkr 7.3%
GM Holding 21.6 Mkr 4.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Fårö Capital 20 Mkr 28.6%
Strategic Investments 10 Mkr 14.3%
Gryningskust Förvaltning 6.5 Mkr 9.3%
Ivar Williksen 2 Mkr 2.9%
Børge Leknes) 2 Mkr 2.9%
Med flera
Totalt åtagande: 70 Mkr 100%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.