Om erbjudandet

Erbjudande 1570 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 3078 Mkr
Teckningskurs 46 SEK (40 - 52)
Sista teckningsdag 2020-10-20
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 27 Mkr (1.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare ABG Sundal Collier, Nordea, Citic, CLSA, DNB
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Vinge, Shearman & Sterling, Linklaters

Bolagsfakta vid notering

Bolag Nordic Paper
VD Anita Sjölander
Styrelseordförande Per Bjurbom
Omsättning 3122 Mkr
Antal anställda 635
Börsvärde efter notering 3078 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0%
Antal aktier efter notering 66.91 miljoner
Hemsida www.nordic-paper.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Shanying International Holding 1508.1 Mkr 49%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Shanying International Holding 1569.7 Mkr 100%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.