Om erbjudandet

Erbjudande 30 Mkr (71% nyemission)
Säkrad andel (%) 56%
Börsvärde efter notering 131 Mkr
Teckningskurs 7.2 DKK
Sista teckningsdag 2019-03-05
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 17 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 3 Mkr (10% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Markets & Corporate Law

Bolagsfakta vid notering

Bolag Nustay
VD Mathias Lundoe Nielsen
Styrelseordförande Lone Fønss Schrøder
Omsättning 2 Mkr
Antal anställda 64
Börsvärde efter notering 131 Mkr
Nyckelpersoners ägande 6.04 miljoner aktier (33.1%)
Antal aktier efter notering 18.22 miljoner
Hemsida nustay.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Simon Skouboe (via bolag) 23.6 Mkr 18%
Seier Capital Denmark A/S 20.6 Mkr 15.7%
Mathias Lundoe Nielsen (via bolag) 18.1 Mkr 13.8%
DBL Holding AS 13.7 Mkr 10.4%
Christian Strøjer Holding ApS 8.7 Mkr 6.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Hazelpond Capital 3.7 Mkr 12.3%
Nicholas James Bird 1.8 Mkr 6.1%
Fundamental Fonds 1.7 Mkr 5.6%
Seier Capital Denmark 1.4 Mkr 4.7%
Jimmie Landermann 0.3 Mkr 0.9%
Med flera
Totalt åtagande: 16.9 Mkr 56.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.