Om erbjudandet

Erbjudande 25 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 70%
Börsvärde efter notering 140 Mkr
Teckningskurs 9.2 SEK
Sista teckningsdag 2019-12-30
Antal flaggor 3 stycken
Teckningsåtagande 18 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.5 Mkr (9.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Markets & Corporate Law

Bolagsfakta vid notering

Bolag ODI Pharma
VD Derek Simmross
Styrelseordförande Volker Wiederrich
Omsättning -
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 140 Mkr
Nyckelpersoners ägande 12.76 miljoner aktier (83.8%)
Antal aktier efter notering 15.22 miljoner
Hemsida www.odipharma.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Volker Wiederrich 58.7 Mkr 41.9%
Derek Simmross 58.7 Mkr 41.9%
Esk Invest 1.3 Mkr 1%
Niclas Kappelin 1.1 Mkr 0.8%
Gerhard Dal 0.7 Mkr 0.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Esk Invest 1.3 Mkr 5.3%
Derek Simmross 1.2 Mkr 4.7%
Volker Wiederrich 1.2 Mkr 4.7%
Gerhard Dal 0.7 Mkr 2.6%
Mikael Blihagen 0.7 Mkr 2.6%
Med flera
Totalt åtagande: 17.5 Mkr 69.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.