Om erbjudandet

Erbjudande 3 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 112%
Börsvärde efter notering 27 Mkr
Teckningskurs 3.85 SEK
Sista teckningsdag 2019-09-24
Antal flaggor 12 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 3 Mkr
Emissionskostnad 0.7 Mkr (19.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Ingen rådgivare
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare Aktieinvest

Bolagsfakta vid notering

Bolag Onoterat AB
VD Lars-Erik Bratt
Styrelseordförande Bertil Rydevik
Omsättning 0 Mkr
Antal anställda 2
Börsvärde efter notering 27 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.97 miljoner aktier (14%)
Antal aktier efter notering 6.94 miljoner
Hemsida onoterat.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Dividend Sweden 3 Mkr 11.2%
Didrik Hamilton 2.6 Mkr 9.6%
Bertil Rydevik 1.5 Mkr 5.6%
Rikard af Trolle 1.2 Mkr 4.5%
Adam Lewis 1 Mkr 3.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Bertil Rydevik 0.2 Mkr 6.3%
Adam Lewis 0.1 Mkr 4%
Lars-Erik Bratt 0.1 Mkr 2.3%
Henrik Sporje 0 Mkr 0.6%
Totalt åtagande: 0.4 Mkr 112.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Alntorp 2 Mkr 59.9%
Andreas Poike 0.5 Mkr 15%
Erik Forsell 0.5 Mkr 15%
Adam Lewis 0.3 Mkr 9%
Totalt åtagande: 3.3 Mkr 98.9%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.