Om erbjudandet

Erbjudande 15 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 39%
Börsvärde efter notering 65 Mkr
Teckningskurs 6 SEK
Sista teckningsdag 2018-02-08
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 6 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 1.4 Mkr (9.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag OptiMobile
VD Lars Rutegård
Styrelseordförande Gösta Bergman
Omsättning 2 Mkr
Antal anställda 6
Börsvärde efter notering 65 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.48 miljoner aktier (23%)
Antal aktier efter notering 10.78 miljoner
Hemsida optimobile.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
G.Bergman 7.5 Mkr 11.6%
P.Gunningberg 6.3 Mkr 9.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
G.Bergman 0.7 Mkr 4.7%
Per Vasilis 0.3 Mkr 2%
Per Nilsson 0.2 Mkr 1.3%
Niclas Löwgren 0.2 Mkr 1%
C.Månsson 0.1 Mkr 0.7%
Med flera
Totalt åtagande: 5.9 Mkr 39%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.