Om erbjudandet

Erbjudande 6 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 30 Mkr
Teckningskurs 3 SEK
Sista teckningsdag 2017-12-08
Antal flaggor 7 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 6 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (16.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Capval Corp.
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Partner FK

Bolagsfakta vid notering

Bolag Orgo Tech
VD Mathias Palmqvist
Styrelseordförande Christian Kronegård
Omsättning 2 Mkr
Antal anställda 5
Börsvärde efter notering 30 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.05 miljoner aktier (10.5%)
Antal aktier efter notering 10 miljoner
Hemsida orgotech.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
New Equity Venture 10.4 Mkr 34.6%
AB B21 9.5 Mkr 31.5%
Mathis Palmqvist 3 Mkr 9.9%
Blue Bat 0.6 Mkr 1.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 100%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Richard Näsström 4.4 Mkr 72.5%
Katia Barros 1.1 Mkr 17.5%
Mats Jämterud 0.6 Mkr 10%
Totalt åtagande: 6 Mkr 100%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.