Om erbjudandet

Erbjudande 23 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 90%
Börsvärde efter notering 39 Mkr
Teckningskurs 0.75 SEK
Sista teckningsdag 2016-12-06
Antal flaggor 10 stycken
Teckningsåtagande 0 Mkr
Garantiåtagande 21 Mkr
Emissionskostnad 6.3 Mkr (27% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Prolight
VD Maria Holmlund
Styrelseordförande Mats Persson
Omsättning -
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 39 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 52.58 miljoner
Hemsida prolight.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Ingemar Kihlström 1.4 Mkr 3.6%
MK Capital 1.3 Mkr 3.2%
G&W FK 0.9 Mkr 2.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 90%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
G&W-kunder 21 Mkr 90%
Totalt åtagande: 21 Mkr 90%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.