Om erbjudandet

Erbjudande 10 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 52%
Börsvärde efter notering 60 Mkr
Teckningskurs 7.05 SEK
Sista teckningsdag 2018-11-22
Antal flaggor 6 stycken
Teckningsåtagande 5 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 0.5 Mkr (5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova
Certified Adviser/Mentor Eminova
Övriga rådgivare N/A

Bolagsfakta vid notering

Bolag Raytelligence
VD Pelle Viberg
Styrelseordförande Jonas Vikbladh
Omsättning -
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 60 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.72 miljoner aktier (43.7%)
Antal aktier efter notering 8.5 miljoner
Hemsida www.raytelligence.com/index.html
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Swedish Adrenaline 33.4 Mkr 55.7%
Gunnar Nilssons stiftelse 3.1 Mkr 5.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Gunnar Nilsson Stiftelse 0.5 Mkr 5.3%
Peter Niman 0.4 Mkr 3.5%
Klas arvidson (via bolag) 0.2 Mkr 2%
Risk Management Consulting 0.2 Mkr 1.8%
Fredrik Lundqvist 0.2 Mkr 1.5%
Med flera
Totalt åtagande: 5.2 Mkr 52%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.