Om erbjudandet

Erbjudande 22 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 70%
Börsvärde efter notering 88 Mkr
Teckningskurs 7.6 SEK
Sista teckningsdag 2017-05-24
Antal flaggor 5 stycken
Teckningsåtagande 10 Mkr
Garantiåtagande 5 Mkr
Emissionskostnad 2.3 Mkr (10.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor Sedermera FK
Övriga rådgivare 1CT Management

Bolagsfakta vid notering

Bolag Realfiction
VD Clas Dyrholm
Styrelseordförande Mikael Kjaer
Omsättning 20 Mkr
Antal anställda 12
Börsvärde efter notering 88 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 11.63 miljoner
Hemsida www.realfiction.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Ceranco Equity 24.3 Mkr 27.5%
Clape Holding 21.9 Mkr 24.7%
Artha Optimum 2.9 Mkr 3.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sedermera-kunder 3.4 Mkr 15.9%
Amtran 4 Mkr 18.6%
Kent Ternrud 0.6 Mkr 2.9%
Med flera
Totalt åtagande: 10 Mkr 69.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Amtran Ingen uppgift Ingen uppgift
Totalt åtagande: 5 Mkr 23.3%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.